Termomodificiran les

Termična modifikacija lesa je visokotemperaturna termična obdelava lesa, s katero želimo z okolju prijaznimi metodami in brez uporabe biocidov, izboljšati njegovo dimenzijsko stabilnost in obstojnost glede na različne zunanje vplive.

termomodificiran les
Pri postopku modifikacije lesa se v lesu spremeni struktura osnovnih polimerov v celični steni. Posledica spremenjene zgradbe na molekulskem nivoju so drugačne lastnosti lesa.
Termična modifikacija lesa poteka v komorah pri temperaturi med 150 ٥C in 230 ٥C.
Prisotnost kisika bi povzročila oksidacijo lesnih polimerov, zato ga z različnimi tehnikami odstranimo iz postopka. Glavni namen termične modifikacije je izboljšati dimenzijsko stabilnost lesa in njegovo odpornosti proti glivam ter insektom.
S procesom termične modifikacije se izboljšajo lastnosti lesa – manjša higroskoskost, večja dimenzijska stabilnost (manjše širjenje in krčenje), povečanje odpornosti lesa proti biotskim dejavnikom razkroja, znižana gorljivost.
Toplotno modificiran les je:
– temnejše barve
– stopnja potemnelosti narašča sorazmerno s temperaturo, ki jo pri postopku uporabljamo.

Lastnosti termično modificiranega lesa so odvisne od različnih parametrov kot so:
– drevesne vrste lesa
– čas trajanja procesa termične obdelave
– temperature, pri kateri se termična modifikacija izvede

Uporaba termično modificiranega lesa se veča in jo je možno zaslediti na vsakdanjem koraku. Termično modificiran les je namenjen zunanji in notranji uporabi, kjer je zahtevana povečana odpornost proti škodljivcem, vlagi ali dimenzijska stabilnost.

Leave a Reply