Nepovratna sredstva

Nepovratna sredstva
V podjetju Zen les vam pomagamo do nepovratnih sredstev Ekosklada za izdelavo lesene fasade na vaši hiši.

splet

Spodaj je nekaj pogojev, ki jih je potrebno izpolniti za pridobitev sredstev:
Izvleček pogojev za eno ali dvostanovanjsko hišo:
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za toplotno izolacijo fasade skupaj s podstavkom oziroma coklom, ki mora biti izvedena z najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤0,3 W/m2K.
V primeru, da je na obstoječi stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijskim materialom, katerega toplotna prevodnost λ ≤ 0,045 W/mK, lahko vlagatelj izvede konkretno naložbo v razliki do najmanj 15 cm izolacijskega materiala, če PREDLOŽI ustrezna dokazila, ki izkazujejo debelino že vgrajenega izolacijskega materiala.
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za stavbe v gradnji, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1.1.2003.
Priznani stroški vključujejo:
– obdelavo špalet;
– strošek gradbenega odra;
– nabavo in vgradnjo okenskih polic.
– nabavo in vgradnjo toplotno-izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema;
– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih polic;
– Eko sklad
– Povezava na razpis za fasade