lesena terasa sibirski macesen položena v pralni pesek

predstavljena lesena terasa je narejena na ravni strehi, po kateri je bil nasut pralni pesek. Podkontrukcijo lesene terase smo točkovno sfiksirali v tlakovce, ki so bili potopljeni v pralni pesek. Terasa je vidno vijačena S Solida RF namenskimi vijaki.